Friss

Keresés
Az elmúlt három évben több változás zajlott a kéményseprőiparban, mint az ezt megelőző ötvenben. Immár harmadik éve vannak életben a most hatályos szabályozók, melyekkel kapcsolatban az alábbi tudnivalókra kell kiemelt figyelmet fordítani az élet- és vagyonbiztonságunk megóvása érdekében:
I. A kéményseprést igénybe vevők csoportosítása A kéményseprés szempontjából az ügyfeleket két nagy csoportba lehet sorolni: a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol van. Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól függően, hogy melyik kategóriába tartozik.
Munkáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója
Betöltendő munkakör: Terápiás munkatárs

Az állás betöltésének helye, várható időpontja és időtartama: KESZI. Fogyatékosok Nappali Intézménye-Autista Csoport
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 155.

Betölthető: 2019. 09. 16-tól

A munkakörrel járó, lényeges feladatok felsorolása: Mentális gondozás, fejlesztő tevékenység, szabadidős programok szervezése. Ellátottak családi és társadalmi
kapcsolatainak segítése.
Legyen harminc percünk a biztonságért, ennyi kell csupán egy átlagos kéményellenőrzéshez és tisztításhoz, amely továbbra is garantálja szeretteink biztonságát. A fűtési szezonon kívüli időszakban a kéményseprők kevésbé leterheltek, így a nyári időszakban az ügyintézés gyorsabb, a várakozási idő rövidebb, és a munka is jobban tervezhető. A kéményseprőipari tevékenységet végzők manapság modern eszközökkel, műszerekkel felszerelt szakemberek, akik a tűzmegelőzésen túl energetikai-, légellátási-, tüzeléstechnikai-, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az ügyfelet. Míg hajdanán házról házra jártak, és egy nem túl hosszú drótra erősített kefével tisztították a kéményeket, ma már csak akkor találkozunk velük, ha időpontot egyeztetve mi magunk házhoz hívjuk őket. A kéményseprés az egylakásos ingatlanokban élők számára második éve önkéntes. Nekik maguknak kell elindítani azt az időpont-egyeztetési folyamatot, amelynek végén a kéményseprő felkeresi otthonukat, és elvégzi az ingyenes ellenőrzést. A szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezések esetén évente, a gázüzeműeknél kétévente. Időpontegyeztetés a 1818-as, ingyenes hívószámon a 9.1-es menüpontban lehetséges a kéményseprőpari szervnél, mely a katasztrófavédelem szervezetének része. 
spacer
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL
Kimle, Károlyháza, Ásványráró
9181 KIMLE, Vízpart utca 2.
Telefon: 96/228-030, 572-003; 572-027.
E-mail: körjegyzo@kimle.hu www.kimle.hu

Iktatószám: K/242-20/2019.
Tárgy: Jelöltállításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása

HATÁROZAT
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 307/E § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§-a figyelembe vételével Kimle községben egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt, valamint polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint határozom meg.

Polgármesterjelölt állításához: 57 db ajánlás
Egyéni listás, egyéni választókerületi képviselőjelölt állításához: 19 db ajánlás.

E határozat a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.kimle.hu) kerül közzétételre. A határozat ellen a Ve. 210. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (9181 Kimle, Vízpart u. 2.) írásbeli kifogással lehet élni, úgy, hogy a megtámadott határozat közzétételétől számított három napon belül megérkezzen a választási bizottsághoz.
Bizottsági, Testületi ülések 2019 07 25
Kimle Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2019. július 25-én (csütörtökön) 17.00 órakor, Képviselő-testülete 18.00 órakor tartja következő nyílt ülését a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében.
Szabadtéri tüzek megelőzése
1.)Belterületi ingatlanon történő tüzelés Az OTSZ 225.§ /1/ bek. alapján tilos belterületen növényi hulladékot égetni, kivétel, ha azt önkormányzati rendelet megengedi, ebben az esetben a rendeletben foglaltak betartásával végezhető a tevékenység. A szabályos tüzelés feltételei a fentieken túl az alábbiak: - szeles időben végezni tilos, - -ingó, és ingatlan tárgyat a tüzelés során veszélyeztetni tilos, -a helyszínen kézi szerszámot, egyéb tűzoltásra alkalmas eszközt (pl:i kerti locsoló tömlő, vagy egy vödör víz) kell tartani. -a tüzelés után a parazsat maradéktalanul el kell oltani. A rendelet által megengedett időintervallumon kívüli-, vagy a szabálytalan tüzelés hatósági eljárást vonhat maga után. A belterületi égetést a Kirendeltségnek nem kell bejelenteni. A kerti grill- vagy egyéb sütés nem szabadtéri égetés, de a szabályokat ezesetben is be kell tartani.


Eladó kimlei iparterület
Túrautvonalak
Túrautvonalak

Pályázat a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél,
hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében
Támogatási összeg: 7 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt időtartama: 2017.06.30.-2018.06.30.

ELÜGY

E-Magyarország

Kukafülü Aladár

Leader

ÁPOR

Magyarország