Friss

Keresés
SZJA 1% 2018
2018.01.12.
SZJA 1% 2018
Tájékoztatjuk Honlaplátogatóinkat és SZJA-Gazdáinkat, hogy felajánlott adójuk 1%-át 2018-ban azon társadalmi és civil szervezetek tudják fogadni, amelyek szerepelnek a NAV "Regisztrált civil kedvezményezettek 2018" adatbázisában.

Jelenleg e feltételnek az alábbi kimlei szervezetek tesznek eleget:

18973262-1-08    KIMLEI KULTURÁLIS EGYESÜLET
18538191-1-08    FALUFEJLESZTÉS 99 ALAPITVÁNY
18535112-1-08    KATICABOGÁR ALAPITVÁNY A HORVÁTKIMLEI ÓVODÁSOKÉRT
18035155-1-08    Kimle és Novákpuszta Sport, Szabadidő és Természet Egyesület (székhelye: Győr)
18539264-1-08    KIMLE KÖZSÉG ÖNKÉNTES TÜZOLTÓ EGYESÜLET
19882039-1-08    KIMLE KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
18531871-1-08    KIMLEI ISKOLÁSOKÉRT OKTATÁSI NEVELÉSI ALAPITVÁNY
18538713-1-08    KIMLEI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
18223794-1-08    Magyarkimlei Óvodásokért Egyesület
18217177-1-08    Mi Világunk Alapítvány
18511691-1-08    Kimlei Sárkányok Egyesülete
HIRDETMÉNY
2018.03.07.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralék beszedésére és kezelése érdekében 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot bízta meg a díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok ellátásával.
HIRDETMÉNY: Tájékoztatom Kimle községben lakóhellyel rendelkező magánszemélyeket, Kimén működő vállalkozásokat, Kimlei civil szervezeteket, Kimlén működő egyházakat és Kimlén ingatlantulajdonnal rendelkező személyeket, hogy Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. január 30-án, 17:30 órakor megtartott nyílt ülésén elfogadta Kimle Településszerkezeti tervét, továbbá megalkotta Kimle Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét.
Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!
spacer
Bizottsági, Testületi ülések 2018 03 06
Kimle Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága 2018. március 6-án (kedden) 16,45 órakor, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 17.30 órakor, Települési Értéktár Bizottsága 17.45 órakor, Képviselő-testülete 18.00 ó
Bizottsági, Testületi ülések 2018 02 14
Kimle Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2018. február 14.-én (szerdán) 17.00 órakor, Képviselő-testülete 18.00 órakor tartja soron következő nyílt ülését a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében.
Képzések indulnak
2017.10.03.
Társadalombiztosítási ügyintéző, Építő- és anyagmozgató gép kezelő, Óvodai dajka, Gépi forgácsoló, Angol és német nyelvi képzések inulnak.