09nyár030201
Magyar    English    Deutsch    Hrvatski    Slovenská

Kemlja

Kemlja se nalazi na obale Mošonskoga-Dunaja u županiji Győr-Moson-Sopron. Stanovnika ima 2300. Naše selo je jedno od ti 10 sel, koje reka razdili na dva kraje, a most je sveže.
Naše selo je udruženo iz Hrvatske Kemlje, Mađarske Kemlje i Novákpuszte u 1966-oj godine. Tri narodnosti živu zajedno va miru više stoleća. Hrvati su se doselili 1534-om ljetu, a nemce su na kraju 18. stoleća naselili.

Selo ima tri katoličke crikve. U Mađarskoj Kemlji stoji od 13-oga veka najstarja, ka se zove Sarlós Boldogasszony. Denašnju formu je dostala u 17-om veke, kad su ju pregradili na barok stil. U 1992-oj godini su ju ponovili i izdizali su obloke i vrata srednjega veka. Na zid su položili mramorske table na spomen deportiranja nemcov i herojem, ki su pali va svitskom boji. Blizu se nalazi 110 let stara lipa i spomenik Svetoga Trojstva. Pri Dunajskom mosti stoji spomenik IV.Béla, koga su postavili na spomen Millennium.
Crikva Hrvatske Kemlje je posvećena na Sveti Mihavil, u 1780-om je dostaja denašnju formu. Okolo nje se nalazi spomenik iz driva pjesniku i farniku Mati Meršiću Miloradiću, njegova djelatnost je ujačala hrvatstvo u selu. Na trgi 48. su Kemljanski ljudi postavili spomenik na 450 ljet  naseljenja. Pored njega stoji Obelisk, koji stoji na kosti pavši vošćanov, ki su pali u 1848-om letu (to je legenda). Najlepše mesto Kemlje je put kostanjov od crikve do cimitra. To je put Herojev. Kostanje su posadili na spomen junakom u 1932-om letu, to je najlepši vošćanski spomenik okoline. Imena herojev stoju na spomen-ploči na zidu crikve. Med velike kostanje su u 1990-om letu postavili štacije iz driva.

Treti dio Kemlje je Novákpuszta, to selo se nalazi na istoku Kemlje. U 19-om veku je bilo grofa Andrassyja, ki je zgradio tamo lovački kaštel. U 2007-om letu su stanovniki sela zgradili novu crikvu, ka se zove Apor Vilmos. Na dvi obale Mošonskoga-Dunaja je zaštićena priroda, kade je mogućnosti na turizam.