Adatvédelem

Ön a honlapot általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlap egyes részeit regisztráció nélkül látogathatja.

A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött.
A regisztráció során – önkéntesen, jogszabályi kötelezettség nélkül – személyes adatnak minősülő információkat is meg kell adni.
A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatot biztonságosan tároljuk, azt semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön előzetes, kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi.
Amennyiben személyes adatot nem kíván megadni, ne regisztráljon.

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, illetve kérheti annak helyesbítését, illetve törlését.