Az önkormányzat története

2014. október 12.
Polgármester: Eller Gizella ( 0630/858-8968; polgarmester@kimle.hu )
Alpolgármester: dr. Pilt Richárd László ( 0630/240-2380; dr.pilt@gmail.com )
Képviselők: Balsay Zsuzsanna ( 0630/247-8182; zsuzsanna.balsay@gmail.com )
Grundtner Gábor ( 0620/972-3733, grg71@freemail.hu )
Jakab Mihály ( kimleisarkanyok@gmail.com )
Miklósi István ( 0630/700-4582; miklosi4@freemail.hu )
Sáling Gábor ( 0630/749-3657; krobot15@freemail.hu )
2010. október 3.
Polgármester: Balsay Zsuzsanna
Alpolgármester: Ásványi Tibor
Képviselők: Dániel Erika
dr. Pilt Richard
Grundtner Gábor
Liszkai Adrienn
Sterkovits Lívia (lemondott 2012. december 31.)
Krankovitsné Dávid Henrietta (2013. január 1-től)
2006. október 1.
Polgármester: Balsay Zsuzsanna
Alpolgármester: Gyergyói Imre
Képviselők: Ásványi Tibor
Baán Gyula
Dániel Erika
Farkasné Lurvig Mária
Gálné Eller Mária
Grundtner Gábor
Kiss Attila
Sipőcz György
2002. október 20.
Polgármester: Dr. Ördögh Vincéné
Alpolgármester: Bertalan Iván
Képviselők: Baán Józsefné, Éliás Borbála
Fényi Istvánné
Grundtner Alajos
Kőváriné Molnár Tünde
Mihályi Mária
Móriczné Dániel Erika
Novits Pál (később lemondott) helyébe lépett Fazekasné Lurvig Mária
Réder Tamás
1998. október 18.
Polgármester: Zelhofer Ernő (elhunyt)
Alpolgármester: Dr. Ördögh Vincéné
Polgármester: Dr. Ördögh Vincéné (időközi választás: 1999. október 19.)
Alpolgármester: Schmuk János
Képviselők: Bereczk László
Fényi Istvánné
ifj. Mayer Béla
Nagy Károlyné
Novits Pál
Susovits József
Tóthné Mihályi Mária
Kondor Lászlóné
1994. december 11.
Polgármester: Kárpáti Zsolt (lemondott)
Eller Gizella (időközi választás: 1996. január 14.)
Alpolgármester: Tomasits Károly
Képviselők: Baán Miklós
Babos László
Eller Gizella - majd Grundtner Gábor
Fajkusz Attila
id. Frank Fábián
Gál Tibor
Komjáti László
Dr. Tóth Ernő
1990. szeptember 30.
Polgármester: Kárpáti Zsolt
Képviselők: Baán Miklós
Bálint Edéné
Bertalan Iván
Fehér István
Gál Tibor
Króneisz Flórián
Lurvig Károly
Wojnisek Mátyás
Zöldné Csehi Margit