Befektetőknek

Ipari terület infrastuktúrális fejlesztése Kimle községben című projekt megvalósításához nyert Kimle Község Önkormányzata 17.328.077,- Ft vissza nem térítendő támogatást az ÚMFT Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretén belül.Tábla

Tábla
Eladó kimlei iparterület
Túrautvonalak
Túrautvonalak

Pályázat a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél,
hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében
Támogatási összeg: 7 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt időtartama: 2017.06.30.-2018.06.30.

ELÜGY

E-Magyarország

Kukafülü Aladár

Leader

ÁPOR

Magyarország