Egyházak

Kimlei Egyházközség

Plébános: Kapui Jenő

Segédlelkész: Holpár István Balázs


Telefonszámok:

Plébániahivatal: 96/218-019
Kapui Jenő: 30/3079-091
Holpár István Balázs:

email-címek:
Kapui Jenő: kapuij@gmail.com
Holpár István Balázs:

További információk (misék pontos időpontja): www.mosoni.plebania.hu
illetve a Győri Egyházmegye honlapján: gyor.egyhazmegye.hu/
 
Szent Mihály plébánia Kimlei I. (Horvátkimle) Szent Mihály plébánia
Mosoni esperesi kerület
9181 Kimle, Kossuth u. 22.
Templom titulusa: Szent Mihály

Egyházi hivatali órák: keddenként 16.00 - 17.30 óra között a magyarkimlei Plébánián.

Mise rend:
Sarlósboldogasszony plébánia Kimlei II.  (Magyarkimle) Sarlósboldogasszony  plébánia
Mosoni esperesi kerület
9181 Kimle, Cseregle u. 1.
Templom titulusa: Sarlósboldogasszony


Egyházi hivatali órák: keddenként 16.00 - 17.30 óra között a magyarkimlei Plébánián.

Mise rend: Plébániai Tanácsadó Testület (PTT):

Kapui Jenő, plébános - hivatali tag, hivatalos képviselő, PTT elnöke
Holpár István Balázs, segédlelkész - hivatali tag

Fazekasné Lurvig Mária - választott tag
Grundtner Gábor - választott tag
Grundtner Gábor (GrG) - választott tag, PTT alelnöke
Hanaszek Péter - választott tag
Sipőcz György - választott tag
Zsebedicsné Lurvig Szilvia - választott tag

Kondor Lászlóné - póttag
Megyimóri Gábor - póttag

Fazekas Andrásné - örökös tiszteletbeli tag
Grundtner Alajos - örökös tiszteletbeli tag
Grundtner Matild - örökös tiszteletbeli tag
Hanaszek István - örökös tiszteletbeli tag
Krankovits Antal - örökös tiszteletbeli tag
Króneisz Flórián - örökös tiszteletbeli tag
Lurvig Károly - örökös tiszteletbeli tag
Novákpuszta
Mosoni esperesi kerület
9181 Kimle-Novákpuszta
Templom titulusa: Apor Vilmos plébánia
Mise rend
: szombat 16:30 óra
Eladó kimlei iparterület
Túrautvonalak
Túrautvonalak

Pályázat a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél,
hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében
Támogatási összeg: 7 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt időtartama: 2017.06.30.-2018.06.30.

ELÜGY

E-Magyarország

Kukafülü Aladár

Leader

ÁPOR

Magyarország