Gazdasági program

Kimle község Önkormányzatának a 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja

I. A Gazdasági program célja
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése előírja, hogy: „az önkormányzat meghatározza gazdasági programját”. Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jövő iránt érzett felelőssége tudatában alapvető fontosságúnak tartja a község működésének és fejlesztésének folyamatosságát. A településnek a térségben betöltött szerepére, egészének fejlesztésére figyelemmel, a lehetőségek és az igények számbavétele alapján alkotja meg a változásokhoz alkalmazkodó gazdasági programját, mely az elért, meglévő eredmények megőrzésén túl a tartós értékek mielőbbi megteremtésére törekszik. A gazdasági program mindenekelőtt azokat a távlati célokat, elveket, programokat, feladatokat, erőforrásokat kívánja meghatározni a 2011-2014-es évekre, melyek az éves költségvetési tervezés kiinduló pontjává, illetve szempontjaivá válnak.

Jövőkép:
Alapelvünk az, hogy Kimle jövőjét saját magának kell irányítania. Ehhez jó adottságokkal rendelkezik – amit egy takarékos községüzemeléssel, a fejlődésre fordítható források növelésével biztosítani tudja. A község jövője polgárainak összefogása, a takarékos működés, üzemeltetés biztosítása. Elgondolásunk szerint Kimle tudatos fejlesztéssel a meglevő ipari, kereskedelmi, közlekedési adottságokból származó előnyökre kell épülni, de tudatos fejlesztéssel, figyelmet kell fordítani speciális szolgáltatások nyújtására, mint például a sport- és vízi turizmus, valamint a természeti adottságok (Szigetköz) további vonzóvá tétele. Jövőképünkben egy olyan Kimlét képzelünk, ahol a meglevő intézményhálózat, maga a község gazdaságosan működik és emellett néhány egyedi idegenforgalmi vonzerővel bíró programja révén idegenforgalma növekvő.
Eladó kimlei iparterület
Túrautvonalak
Túrautvonalak

Pályázat a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél,
hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében
Támogatási összeg: 7 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt időtartama: 2017.06.30.-2018.06.30.

ELÜGY

E-Magyarország

Kukafülü Aladár

Leader

ÁPOR

Magyarország