Kimlei Harmonikások Egyesülete

Az egyesület az 1989. évi II. törvény alapján tagjai által önkéntesen létrehozott társadalmi szervezet, amely kulturális csoportként fejti ki tevékenységét. A harmonikáshagyományok megőrzése, a tagok kulturális és művészi érdekeinek képviselete, népszerűsítése mellett, a kulturális szórakozás megteremtése; tagjai részére próbálás, gyakorlási, tanulási lehetőség biztosítása; a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, tagjainak a kulturális és erkölcsi értékek tiszteletben tartása, a művészet szeretetére való nevelése; biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek keretében ismterteti a működéssel összefüggő szabályokat és rendelkezéseket; kölcsönösségi alapon kapcsolatot tart fent más harmonikásérdekeltségű társadalmi szervekkel, együttműködik a kultúrával foglalkozó állami és gazdálkodó szervekkel.