Kimle Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

Kimle Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének új logója „Ha dúl a bősz elem,
E hármat ne feledd:
Erős kar, bátor szív, testvéri szeretet!
Jutalmad ez legyen: betöltéd tisztedet”

                                        (Tűzoltó hitvallás)

Egyesület elnöke: Krankovits László
30/9169-278
Egyesület titkára: Frank Csaba
Parancsnok: Farkas Mátyás
Pénzes József


Négyezer éve Egyiptomban már volt szervezett tűzvédelem. Európa első „tűzoltói” római rabszolgák voltak: időszámításunk előtt 21-ben alakult az első hatszáz fős egység. Hazánkban időszámításunk előtt 10-től időszámításunk után 40-ig Aquincumban már mozgalmas tűzoltói élet volt. A római birodalom megszűnése után 950 évvel István felismerve a tűz veszedelmes voltát, már első törvényei között szigorú törvényt adott ki a gyújtogatók megbüntetésére.
A XII. században rájöttek az emberek arra, hogy a szerves egységet képező céheket kell felhasználni a tűz elleni védekezésre, s ettől kezdve a XIX. századig a céhek intézménye volt az a szerv, amely a tüzek oltását végezte.

1870-ben az első hivatásos tűzoltóság létrehozása Gróf Széchenyi Ödön nevéhez fűződik.
Megyénk területén 1885-92 között szinte minden helyiségben megalakult a helyi Önkéntes Tűzoltó Testület, amelyekből mai napig jó néhány még mindig működik.

Magyarkimlén 1885-ben, Horvátkimlén 1886-ban alakult meg az Önkéntes Tűzoltó Testület, amelyek 1889-ben hivatalosan is államilag bejegyzésre kerültek.

Az Állami Tűzoltóság 1948-as megszervezéséig leginkább a saját önkéntes tűzoltóságokra számíthattak a falvak lakosai, ugyanis addig sok városban és nagyon sok faluban nem szerveződtek hivatásos tűzoltóságok.
A legutóbbi 40 évben a hivatásos tűzoltóságok szervezeti és technikai fejlődése miatt az önkéntes tűzoltó egyesületek szerepe csökkent ugyan, de mint támogató egységek fontos kiegészítői a hivatásos tűzoltóságoknak: a helyben felmerülő problémák megoldásában is segédkeznek; katasztrófa-helyzetben, árvízi mentésben bevethető, szervezett, képzett, elhivatott emberek viszik tovább elődeik szellemiségét a közösség és egyén megsegítésében, támogatásában.

Egyesületünk 125 év után is működik, technikai eszközeinket folyamatosan fejlesztjük, tagjaink képzéseken vesznek részt, éves versenyeken gyermek, ifjúsági női, felnőtt női és férfi csapataink szép eredményeket érnek el, aktívan veszünk részt a Község életében.
Szerencsére ritkán, de akkor derekasan helytállunk tűzeseteknél, hathatós segítséget nyújtva a Hivatásos Tűzoltóknak.
Terveink közt szerepel a Tűzoltó szertár műszaki továbbfejlesztése, a tagság bővítése és fiatalítása, az Egyesület további működésének biztosítása a Község javára.
Büszkén emlékezünk Elődeinkre, akik önként, ellenszolgáltatás nélkül tették vállalásukat, mások életét, anyagi javait, a közösséget védték, sokszor testi épségük árán. Méltó utódaik akarunk lenni Nekik és példát mutatni az utánunk következőknek, mert hisszük, hogy nem szabad megszakadnia ennek a hagyománynak, e közösségteremtő és fontos célnak, az egyén és közösség önkéntes védelmének, támogatásának.