Kimle története

Kimle község izgalmas történetének érdekesebb fejezeteivel, páratlanul értékes hagyományvilágával számos kutató foglalkozott már: kutatásaik eredményei szakkönyvek, tudományos folyóiratok hasábjain jelentek meg - a faluban élők számára szinte hozzáférhetetlenül. Meglehetősen kevés azonban az olyan írások száma, melyeket az itt élő, Kimle múltja és hagyományai iránt érdeklődők is olvashatnak. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezeket az elszórtan megjelent adalékokat - kiegészítve saját kutatásaink eredményeivel - a kimleiek számára is elérhetően és érthetően, de a tudományos kutatás szempontjából is hasznosíthatóan közzétegyük. Jelen kiadványban erre teszünk kísérletet.


Kimle története