Kimléért emlékérem

Év Kimle Községért Emlékérem Oklevél
2004 Mate Mersic Énekkar
Cseh Júlia
2005 Kimle Község Önkénes Tűzoltó Egyesülete
Eller Gizella
2006 Holló László és Holló Lászlóné - posztumusz 
Tóth Péter
2007 Novits Mátyás
2008 Német Nemzetiségi Énekkar
Mali Dunaj Horvát Nemzetiségi Énekkar
Gócz Enikő
Vermuh Lajosné
Nagy Károlyné
2010
Krankovits Antal
Grundtner Gábor
     Krankovits László
2011
Vida Péter és Vida Péterné
2013
Behon Pál
2014 Króneisz Flórián
Farkas Tamás
2015
Baán Miklós Károly
Holper Gézáné
2016
Gálné Eller Mária
KUD.Konoplje Táncegyüttes 
2017 Józsa Béla
2018 Farkas Mátyás
2019
Kőváriné Molnár Tünde
Krankovits László

Eladó kimlei iparterület
Túrautvonalak
Túrautvonalak

Pályázat a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél,
hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében
Támogatási összeg: 7 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt időtartama: 2017.06.30.-2018.06.30.

ELÜGY

E-Magyarország

Kukafülü Aladár

Leader

ÁPOR

Magyarország