Stipkovits Jánosné - díszpolgár

Stipkovits Jánosné 1943. október 9-én született Horvátkimlén. Családjukban mai napig beszélik a horvát nyelvet. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte. Középiskolába a győri Zrínyi Ilona Leánygimnáziumba járt. Érettségi után 1 évig képesítés nélküli óvónőként dolgozott a magyarkimlei óvodában és ez idő alatt beiratkozott a pécsi Tanárképző főiskola magyar-orosz szakára.

1967-től nyugdíjazásáig a kimlei általános iskola pedagógusa. Ekkor kapcsolódott be a falu társadalmi életébe is. Szervezése nyomán 1978-ban 25 taggal megalakult a Horvát Énekkar, mely később a Mersic Énekkar néven folytatta tovább működését Stipkovits Jánosné vezetésével. Az énekkar helyi szerepléseken túl megyei, országos találkozókra is eljutott. Minősítő versenyeken arany, ezüst fokozatot értek el.

Kapcsolatokat szervezett, alakított ki horvátországi, burgenlandi és szlovák csoportokkal, kiknek meghívására az énekkar vendégszerepléseken vett részt.

Kitartása, soha nem lankadó lelkesedése példa volt a tagok előtt, akiket mindig meg tudott nyerni a közügynek.
A falu lakosságának bizalmát élvezve négyszer választották meg országos kongresszusi küldöttnek.

Összegyűjtötte a faluban még fellelhető horvát dalokat, siratókat, mondókákat, meséket, szokásokat. Ezek újságban, kalendáriumban meg is jelentek.

1994-ben kezdeményezésér megalakult a Horvát Kisebbségi Önkormányzat, melynek azóta is elnöke.
Rendszeres pályázatírással igyekszik gyarapítani a kisebbségi önkormányzat pénzkeretét. Nem csak Horvátkimlén, de az egész település meghatározó személyisége.