Magyarkimlei Óvodásokért Egyesület

Az egyesület Kimle község magyarkimlei területrészén működő óvoda munkájának támogatását tűzte céljául. Az óvodában nevelt gyermekek optimális fejlődését szolgáló pályázati lehetőséget kihasználása: óvodai játékok fejlesztése, kirándulások szervezése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése és annak elősegítése, illetve ezek támogatása. Az óvoda játszóudvarának fejlesztése, és minden olyan tevékenység, amely az óvoda fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti.