Nagyné Andirkó Julianna - díszpolgár

Nagyné Andirkó Julianna Mosonmagyaróvárról jött Kimlére dolgozni 1973. augusztus 16-án. A napi munka mellett végezte el tanulmányait, és tanította a magyart és korábban az orosz nyelvet is.

Az eltelt évtizedekben a kimlei iskolában dolgozott, kivéve azt az 5 évet, amikor a település vezetője volt. Azokban az években épült a tornacsarnok, melynek léte az ő nevéhez fűződik. 2002-től igazgatóként irányítja a Kimlei Nemzetiségi iskolát. A vezetése alatt hatalmas változáson ment át az intézmény. Több felújítást, bővítést követően az épület minden szögletében látszik gondos irányító munkája, figyelme. Kialakításra került az informatika terem, ma már minden osztályban van számítógép és hozzá digitális tábla. A pedagógusok nagy számban rendelkeznek hordozható számítógéppel, amit a felkészüléshez, órai munkához nap-mint nap használnak. Ez komoly szakmai előrelépést jelent.

Vezetőként nem csak a szokványos feladatok ellátására koncentrál, de kitartó, következetes szakmai fejlesztést valósított meg az iskola az ő irányítása alatt. Bevezették a kompetencia alapú oktatást. Módszereik ismertetésével, publikálásával, kilépve a kimlei iskola falai közül országos elismertséget vívtak ki. Mindezen fejlesztés véghezviteléhez meg kellett győznie kollégáit is. Neki ez sikerült.

A lehetőségeket pályázatok írásával, több mint 50 MFt elnyerésével biztosították. A legutolsó nyertes projekt megvalósítása a referencia intézményi cím elnyerését biztosíthatja képzések segítségével. Az utóbbi évek szakmai munkája túlmutat szűkebb kis hazánk, Kimle és Ásványráró Közoktatási Intézmény falain, sőt megyénk határain is. Mindezekkel öregbítve településünk hírnevét.

Nagyné Andirkó Julianna számára az élet nem csak az iskola kapuin belül zajlott. Ötleteire, tevékeny szervező munkájára közéletünkben mindig számíthatunk. Az utóbbi években az általa vezetett iskola magas színvonalú, szívet melengető műsorokkal lepi meg a közönségét karácsonykor, a kulturális seregszemlén.

Tevékenységét nagyra értékelve Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyné Andirkó Juliannának a Kimle község DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet adományozta.