Hírek

Keresés
Itt találja meg aktuális híreinket.
1 2 3 ... 28 29 30 >
VEKOP-7.3.1-17-2017-00001
ÖSZTÖNDÍJ ÉS MENTORÁIÁSI TÁMOGATÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK-
„ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM”

Az elektronikus jelentkezés benyújtási határideje: 2019. április 14. (éjfél)
Papír alapú dokumentumok postára adásának határideje: 2019.április 15.
Család-és Gyermekjóléti Központ- Mosonmagyaróvár
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Család-és Gyermekjóléti Központ- Mosonmagyaróvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
térségi családsegítő
munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, Mosonmagyaróvár járás

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Családsegítés keretében biztosítja: -szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, -ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás szervezését, -családgondozást, családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának elősegítését.
SZJA 1% 201
2019.02.20.
SZJA 1% 201
Tájékoztatjuk Honlaplátogatóinkat és SZJA-Gazdáinkat, hogy felajánlott adójuk 1%-át 2019-ben azon társadalmi és civil szervezetek tudják fogadni, amelyek szerepelnek a NAV "Regisztrált civil kedvezményezettek 2019" adatbázisában.

Jelenleg e feltételnek az alábbi kimlei szervezetek tesznek eleget:

18973262-1-08    KIMLEI KULTURÁLIS EGYESÜLET
18538191-1-08    FALUFEJLESZTÉS 99 ALAPITVÁNY
18535112-1-08    KATICABOGÁR ALAPITVÁNY A HORVÁTKIMLEI ÓVODÁSOKÉRT
18539264-1-08    KIMLE KÖZSÉG ÖNKÉNTES TÜZOLTÓ EGYESÜLET
19882039-1-08    KIMLE KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
18531871-1-08    KIMLEI ISKOLÁSOKÉRT OKTATÁSI NEVELÉSI ALAPITVÁNY
18538713-1-08    KIMLEI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
18223794-1-08    Magyarkimlei Óvodásokért Egyesület
18217177-1-08    Mi Világunk Alapítvány

Bizottsági, Testületi ülések 2019 02 14
Kimle Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2019. február 14-én (csütörtökön) 17.00 órakor, Képviselő-testülete 17.30 órakor tartja soron következő nyílt ülését a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében.
Meghívó - Énekkari találkozó
A kimlei Német Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel hívja és várja Önöket a Győr-Moson-Sopron Megyei Német Énekkaro XX. találkozójára.
spacer
Vezető állás
2019.03.07.
„Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján
pályázatot hirdet a Család- és Gyermekjóléti Központ
magasabb vezetői feladatainak ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése.
Az intézmény közfeladatai: családsegítés, közösségi ellátások/szenvedélybetegek részére nyújtott szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás.
Bizottsági, Testületi ülések 2019 03 12
Kimle Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2019. március 12-én (kedden) 17.00 órakor, Képviselő-testülete 18.00 órakor tartja soron következő nyílt ülését a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében.
Határozat
2019.02.11.
Ikt.sz.:K/242/2019.                                                                                                        Tárgy: Képviselő-testület tagjai számának megállapítása
                                                                         HATÁROZAT
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 306. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-a figyelembe vételével Kimle községben egyéni listás választási rendszerben a képviselők által megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint határozom meg:

6 fő települési képviselő kerül megválasztásra a község képviselő-testületébe.

A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.
E határozat a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.kimle.hu) kerül közzétételre.
A határozat ellen a Ve. 208-209. §-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (9181 Kimle Vízpart u. 2.) írásbeli kifogással lehet élni úgy, hogy a megtámadott határozat kézhezvételétől számított három napon belül megérkezzen a választási bizottsághoz.
Beszámoló - Német Énekkarok XX. találkozója
A Német nemzetiségi énekkarok megyei találkozóját 20. alkalommal rendeztük Kimlén 2018. november 10.-én. Célunk: a megyében működő német énekkaroknak lehetőség biztosítása a bemutatkozásra, egymás munkájának megismerésére.
A projekt előrehaladásának bemutatása: Szigetközi önkormányzatok a fenntartható energiahasználatért
A Szigetközi Önkormányzatok a fenntartható energiahasználatért című energetikai korszerűsítési projekt, melyben 5 szigetközi település vesz részt, Kimle tekintetében a végéhez ért. A napelem rendszer ünnepélyes átadására 2018. szeptember 28-án 15:30 órakor került sor a kimlei faluházban, ahol a nemzeti színű szalagot dr. Nagy István agrárminiszter, Németh Zoltán a megyei közgyűlés elnöke, Szabó István az NRG Services Kft. vezetője és Eller Gizella polgármester vágták át.

A projekt bemutatása
Kedvezményezett neve: Kimle Község Önkormányzata
A projekt címe: Szigetközi Önkormányzatok a fenntartható energiahasználatért
A szerződött támogatás összege: 167.355.800,-Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100% 
1 2 3 ... 28 29 30 >