Állás pályázat

2017.09.27.
NyomtatásKeresésVissza
Pályázati hirdetmény - 519/2017
Munkáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény igazgatója
Betöltendő munkakör: Idősek Klubja vezető


Az álláshely betöltésének helye, várható időpontja és időtartama: Idősek Klubja, 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 109., 2017.11.02-től határozatlan időre.
A munkakörrel járó, lényeges feladatok felsorolása: Ellátottak mentálhigiénés ellátásának szervezése, egyéni és csoportos terápiás munka, programszervezés, dokumentációkezelés. Ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak segítése.

A pályázat elnyerésének feltételei: Az 1/2000 SzCsM rendelet 3.számú melléklet 8.1 pontban foglaltak, Felhasználó szintű MS Office, A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a,(2d)(2e)(5) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelés. Egészségügyi alkalmasság.

A pályázat kötelező mellékletei (benyújtandó iratok, igazolások): Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok fénymásolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának módja, feltételei, határideje: Írásban, vagy elektronikus formában az intézmény címére
A pályázat benyújtásának címe: 9200.Mosonmagyaróvár, Soproni út 65. Pályázati azonosító:519/2017. E-mail cím: info@szocmkt.hu
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.október 18.
Elbírálás határideje: 2017. október 24.
Részletes tájékoztató a www.kszk.gov.hu honlapon található 
Közzététel időpontja: 2017. október 02.– 2017. október 18.