Beszámoló - Német Énekkarok XX. találkozója

2018.11.12.
NyomtatásKeresésVissza
Beszámoló - Német Énekkarok XX. találkozója
A Német nemzetiségi énekkarok megyei találkozóját 20. alkalommal rendeztük Kimlén 2018. november 10.-én. Célunk: a megyében működő német énekkaroknak lehetőség biztosítása a bemutatkozásra, egymás munkájának megismerésére.

Ebben az évben a következő településekről érkeztek csoportok: Ágfalva, Fertőrákos, Győr (2 énekkar), Mosonmagyaróvár, Máriakálnok, Levél, Hegyeshalom, Kimle, Alland (Ausztria). A kórusok német népdalokat, népdal feldolgozásokat énekeltek. A köszöntők és a konferálás szövege  két nyelven hangzott el, mivel a lakosok közül többen nem értenek németül. Legfőbb eredmények: A csoportok megismerték egymás dalait és munkáját, a hagyományőrzés további folytatására ösztönzött- dalcserére adott lehetőséget, a kimlei német lakosság számára nagyszerű élményt nyújtott a találkozó (a helyszínen vagy a falutévé adásán keresztül), szakmai beszélgetésre adott lehetőséget, barátságok ápolására nagyszerű alkalom volt a kötetlen beszélgetés és a tánc.

A rendezvény szervezéséből a kimlei német énekkar is kivette a részét, lelkesen segítettek mindenben: teremrendezésben, dekorálásban, majd a takarításban, és mindenki készített finom süteményt is a kórusok, vendégek számára. A költségvetés legnagyobb részét a vacsora, vendéglátás díja képezte. A rendezvényt az Emberi Erőforráskezelő 300 ezer Ft-tal támogatta. Köszönjük.
Eladó kimlei iparterület
Túrautvonalak
Túrautvonalak

Pályázat a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél,
hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében
Támogatási összeg: 7 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt időtartama: 2017.06.30.-2018.06.30.

ELÜGY

E-Magyarország

Kukafülü Aladár

Leader

ÁPOR

Magyarország