Bizottsági, Testületi ülések 2017 06 20

2017.06.16.
NyomtatásKeresésVissza
Bizottsági, Testületi ülések 2017 06 20
Kimle Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2017. június 20-án (kedden) 17.00 órakor, Képviselő-testülete 18.00 órakor tartja tartja nyílt ülését a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében.

Napirendi pontok:

1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatának módosítása
2.) Gyermekvédelmi rendelet módosítása a térítési díjakra vonatkozóan július 1. hatállyal
3.) Kimlei Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról beszámoló
4.) Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról beszámoló
5.) Sportegyesület 2016. évi munkájáról beszámoló
6.) Falufejlesztés-99 Közalapítvány beszámolója 2016. évről
7.) Kimlei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működéséről beszámoló
8.) Kimlei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működéséről beszámoló
9.) Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2016. évi munkájáról
10.) TOP turisztikai pályázat kapcsán:
a) műszaki ellenőrzési feladatokra adott árajánlatok megtárgyalása, elfogadása
b) Közbeszerzési Bírálóbizottság felállítása
c) kiviteli munkák elvégzésére vállalkozók megkeresése közvetlen ajánlattételi felhívással
11.) Mosonmagyaróvári Térségi Társulási Megállapodás módosítása
12.) Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére adott árajánlatok megtárgyalása, elfogadása
13.) Közösségi kisbusz használatának rendjéről szóló szabályzat megalkotása
14.) Szigetközi Natúrpark Egyesület alapítása
15.) Foltin Centrope Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása
16.) Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kimle, 2017. június 15.

                                    Eller Gizella s.k.
                                      polgármester