Bizottsági, Testületi ülések 2018 02 14

2018.02.09.
NyomtatásKeresésVissza
Bizottsági, Testületi ülések 2018 02 14
Kimle Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2018. február 14.-én (szerdán) 17.00 órakor, Képviselő-testülete 18.00 órakor tartja soron következő nyílt ülését a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében.

Napirendi pontok:

1. Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet elfogadása
2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása
- Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme
- Kimlei Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
- KSHE támogatási kérelme
3. Óvodák nyári működési rendjének és az óvodai beíratás időpontjának kijelölése
4. Kimlei Nemzetiségi Óvoda 2018. évi továbbképzési tervének elfogadása
5. A polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
6. Önkormányzati termőföld rekreációs célra történő kijelölése és javaslat rekreációs földhasználati szerződés megkötésére
7. Gesztenyefák permetezése
8. TOP energetikai pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadása
9. Egyebek


Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kimle, 2018. február 8.


                                    Eller Gizella s.k.
                                      polgármester