Bizottsági, Testületi ülések 2018 03 06

2018.03.02.
NyomtatásKeresésVissza
Bizottsági, Testületi ülések 2018 03 06
Kimle Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága 2018. március 6-án (kedden) 16,45 órakor, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 17.30 órakor, Települési Értéktár Bizottsága 17.45 órakor, Képviselő-testülete 18.00 ó

Napirendi pontok:

1.    SZSZB tagjainak és póttagjainak megválasztása
2.    Egyetértés pályázati kiírás nélküli intézményvezetői megbízásról
3.    Horvátkimlei plébánia mögötti terület vásárlására ajánlattétel
4.    Józsa Béla hozzájárulási kérelme az önkormányzattól vásárolt ingatlan ½ -ed tulajdoni részének átruházásához
5.    Egyebek


Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kimle, 2018. március 1.


                                    Eller Gizella s.k.
                                      polgármester