Bizottsági, Testületi ülések 2018 05 10

2018.05.04.
NyomtatásKeresésVissza
Bizottsági, Testületi ülések 2018 05 10
Kimle Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága 2018. május 10-én (csütörtökön) 16.30 órakor, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 17.00 órakor, Képviselő-testülete 18.00 órakor tartja soron következő nyílt ülését a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében.

Napirendi pontok:

1.    Védőnői Szolgálat 2017. évi beszámolója
2.    Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
3.    Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadása
4.    Éves közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása
5.    2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
6.    Külterületi utas pályázattal kapcsolatban:
•    Közbeszerző kiválasztása
•    Műszaki ellenőr kiválasztása
•    Kivitelező cégek kiválasztása
•    Bíráló bizottság módosítása
7.    Minibölcsi kialakítására beérkezett ajánlatok elbírálása
8.    Települési Arculati Kézikönyv véleményezése
9.    Szociális Bizottság 2017. évi beszámolója a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról
10.    Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2017. évi beszámolója a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról
11.    Ellenőrző Bizottság 2017. évi beszámolója a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról
12.    Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ beszámolója 2017. évről
13.    Tájékoztató a „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázat benyújtásáról
14.    Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kimle, 2018. május 3.

                                    Eller Gizella s.k.
                                      polgármester