Bizottsági, Testületi ülések 2018 06 21

2018.06.15.
NyomtatásKeresésVissza
Bizottsági, Testületi ülések 2018 06 21
Kimle Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  2018. június 21-én (csütörtökön) 17.30 órakor, Képviselő-testülete 18.00 órakor tartja soron következő ülését a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében.

Napirendi pontok:

1.    Kimlei Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi munkájáról beszámoló
2.    Kimle Községi Sportegyesület 2017. évi munkájáról beszámoló
3.    Kimlei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi működéséről beszámoló
4.    Kimlei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi működéséről beszámoló
5.    Falufejlesztés-99 Közalapítvány beszámolója 2017. évről
6.    Községek Orvosi Ügyeleti Kft. 2017. évi munkájáról szóló beszámoló
7.    Kimlei Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása
8.    Mosonmagyaróvári Térségi Társulási Megállapodás módosítása
9.    Települési Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet-tervezet elfogadása
10.    2018.évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet tervezet elfogadása
11.    Az intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2018. 07. 01. hatállyal
12.    A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő egyes magatartásokról és ezek jogkövetkezményeiről szóló rendelet tervezet megtárgyalása
13.    Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (belterületi utak) támogatására pályázat benyújtása – Pacsirta utca felújítása – kivitelező választása
14.    Egyebek


Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kimle, 2018. június 15.

                                    Eller Gizella s.k.
                                      polgármester