Bizottsági, Testületi ülések 2019 03 12

2019.03.05.
NyomtatásKeresésVissza
Bizottsági, Testületi ülések 2019 03 12
Kimle Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2019. március 12-én (kedden) 17.00 órakor, Képviselő-testülete 18.00 órakor tartja soron következő nyílt ülését a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében.

Napirendi pontok:

1.    Óvodák nyári működési rendjének és az óvodai beíratás időpontjának kijelölése
2.    Kimlei Nemzetiségi Óvoda 2019. évi továbbképzési tervének elfogadása
3.    2019. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
4.    A polgármester 2019. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
5.    Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2018. évi beszámolója a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról
6.    Szociális és Ügyrendi Bizottság 2018. évi beszámolója a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról
7.    Novákpusztai területek értékesítéséről döntés
8.    Novákpusztai építési telekvásárlási kérelme
9.    Kimle 1061/4 hrsz-ú pari terület újra értékesítése
10.    Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása
11.    Gesztenyefák permetezésére kapott ajánlat megtárgyalása
12.    Egyebek


Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kimle, 2019. március 4.


                                    Eller Gizella s.k.
                                      polgármester