Bizottsági, Testületi ülések 2019 07 25

2019.07.22.
NyomtatásKeresésVissza
Bizottsági, Testületi ülések 2019 07 25
Kimle Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2019. július 25-én (csütörtökön) 17.00 órakor, Képviselő-testülete 18.00 órakor tartja következő nyílt ülését a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében.

Napirendi pontok:

1.)  A horvátkimlei új utca telekalakítási tervezete, és ajánlat elfogadása
2.)  Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
       támogatásra
3.) A „Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16” pályázat támogatásával
      megépült külterületi út pótigénye
4.) Tájékoztató a novákpusztai ravatalozó munkálatairól
5.) EgyebekMegjelenésére feltétlenül számítok!


Kimle, 2019. július 17.                                    Eller Gizella s.k.
                                      polgármester
Eladó kimlei iparterület
Túrautvonalak
Túrautvonalak

Pályázat a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél,
hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében
Támogatási összeg: 7 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt időtartama: 2017.06.30.-2018.06.30.

ELÜGY

E-Magyarország

Kukafülü Aladár

Leader

ÁPOR

Magyarország