HIRDETMÉNY

2018.03.07.
NyomtatásKeresésVissza
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralék beszedésére és kezelése érdekében 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot bízta meg a díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok ellátásával.


Az MHKV Zrt. által biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok beszedése érdekében. (NSZT Hungárai Kft.)
A személyes beszedést végző személyek minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával (hátralékkal) mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, kizárólag a tartozás teljes összegének átvételére, részteljesítésre ez alkalommal nincs mód.
A díjbeszedőknél lehetőség nyílik a változások (pl. ingatlanhasználó adatainak változása) bejelentésére, díjbeszedők általi rögzítésre is és emellett felvilágosítást adnak a további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is.

Kimle, 201. március 7.                                                                           Eller Gizella polgármester