Hirdetmény rendezési tervről

2018.02.13.
NyomtatásKeresésVissza
HIRDETMÉNY: Tájékoztatom Kimle községben lakóhellyel rendelkező magánszemélyeket, Kimén működő vállalkozásokat, Kimlei civil szervezeteket, Kimlén működő egyházakat és Kimlén ingatlantulajdonnal rendelkező személyeket, hogy Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. január 30-án, 17:30 órakor megtartott nyílt ülésén elfogadta Kimle Településszerkezeti tervét, továbbá megalkotta Kimle Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét.


Az új településrendezési terv 2018. március 2-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 13/2000.(IV.29) ÖK rendelete és az azt módosító rendeletek hatályukat vesztik.

A településszerkezeti tervben meghatározásra került a fejlesztés lehetséges iránya, melyen belül kijelölésre került új lakóterület, gazdasági terület és különleges terület. A meglévő településközi utak mellett javaslatként szerepel Horvátkimle keleti részein már meglévő gazdasági területek közvetlen kikötése az 1-es főútra.

A Helyi Építési Szabályzat mellékletét képező szabályozási tervek, valamint az Építési övezeti szabályozások (23 db melléklet) határozzák meg a település közigazgatási területén (külterületi és belterületi) a telekalakítás és építés lehetőségeit. Ahol a helyi szabályozás konkrétumot nem határoz meg, ott az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Kormányrendelet az irányadó.

Külterületen Horvátkimlén a Mate Mersic utca folytatásaként az 1-sz. főút felé lehet lakóházas építési telkeket kialakítani. Szabadság utca és Tüzép köz között , Horvátkimlén a Kossuth utca északi oldalán a 48 tértől a Fő utcáig van lehetőség utcanyitásra és telekalakításra. Gazdasági, ipari terület alakítására Magyarkimlén a külterületen a meglévő ipari területtől délre van lehetőség. Novákpusztán a külterületen a Hédervár felé vezető út mellett a temetővel szembeni területen és a Nováki csatornán átvezető híd utáni területen lehet új utcanyitás, illetve telekalakítás. A temető mellett a temető bővítésére van lehetőség

A szabályozási tervlapok (SZ-1/1-3, Sz-2) a település kül- és belterületét építési övezetekben bontja, az egyes övezetekben kialakítható telkek méretét és a telkek beépíthetőségét a Helyi Építési Szabályzat határozza meg.
Az új településrendezési terv az önkormányzat hivatalában (Kimle, Vízpart u. 2) nyomtatásban megtekinthető.
Kimle, 2018. február 12.                                                                                                                                         Eller Gizella polgármester