Jelöltállításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása

2019.08.14.
NyomtatásKeresésVissza
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL
Kimle, Károlyháza, Ásványráró
9181 KIMLE, Vízpart utca 2.
Telefon: 96/228-030, 572-003; 572-027.
E-mail: körjegyzo@kimle.hu www.kimle.hu

Iktatószám: K/242-20/2019.
Tárgy: Jelöltállításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása

HATÁROZAT
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 307/E § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§-a figyelembe vételével Kimle községben egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt, valamint polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint határozom meg.

Polgármesterjelölt állításához: 57 db ajánlás
Egyéni listás, egyéni választókerületi képviselőjelölt állításához: 19 db ajánlás.

E határozat a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.kimle.hu) kerül közzétételre. A határozat ellen a Ve. 210. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (9181 Kimle, Vízpart u. 2.) írásbeli kifogással lehet élni, úgy, hogy a megtámadott határozat közzétételétől számított három napon belül megérkezzen a választási bizottsághoz.


INDOKLÁS
A Ve. 307/E. § (1) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 66. napon. A Ve. 307/E. § (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazását megelőző 67. napi adatai alapján kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Ugyanezen szakasz (3) bekezdés a) pontja értelmében polgármesterjelölt az, aki a 10.000 vagy annál kisebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
Tekintettel arra, hogy Kimle Község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7-i adatai alapján 1891 fő, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 201. §-a biztosítja, a benyújtott vonatkozó előírásokat a Ve. 209. §-a és 2012. §-a tartalmazza.
Jelen határozat a Ve. 307/E. §-ában, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§-ában foglaltakon alapszik. A Helyi Választási Iroda intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt.

Kimle, 2019. augusztus 8.                                                                                       Frank Szilvia HVI vezetője
Eladó kimlei iparterület
Túrautvonalak
Túrautvonalak

Pályázat a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél,
hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében
Támogatási összeg: 7 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt időtartama: 2017.06.30.-2018.06.30.

ELÜGY

E-Magyarország

Kukafülü Aladár

Leader

ÁPOR

Magyarország