Hírek

Keresés
Itt találja meg aktuális híreinket.
1 2 3 ... 28 29 30 >
Az elmúlt három évben több változás zajlott a kéményseprőiparban, mint az ezt megelőző ötvenben. Immár harmadik éve vannak életben a most hatályos szabályozók, melyekkel kapcsolatban az alábbi tudnivalókra kell kiemelt figyelmet fordítani az élet- és vagyonbiztonságunk megóvása érdekében:
I. A kéményseprést igénybe vevők csoportosítása A kéményseprés szempontjából az ügyfeleket két nagy csoportba lehet sorolni: a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol van. Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól függően, hogy melyik kategóriába tartozik.
Munkáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója
Betöltendő munkakör: Terápiás munkatárs

Az állás betöltésének helye, várható időpontja és időtartama: KESZI. Fogyatékosok Nappali Intézménye-Autista Csoport
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 155.

Betölthető: 2019. 09. 16-tól

A munkakörrel járó, lényeges feladatok felsorolása: Mentális gondozás, fejlesztő tevékenység, szabadidős programok szervezése. Ellátottak családi és társadalmi
kapcsolatainak segítése.
Legyen harminc percünk a biztonságért, ennyi kell csupán egy átlagos kéményellenőrzéshez és tisztításhoz, amely továbbra is garantálja szeretteink biztonságát. A fűtési szezonon kívüli időszakban a kéményseprők kevésbé leterheltek, így a nyári időszakban az ügyintézés gyorsabb, a várakozási idő rövidebb, és a munka is jobban tervezhető. A kéményseprőipari tevékenységet végzők manapság modern eszközökkel, műszerekkel felszerelt szakemberek, akik a tűzmegelőzésen túl energetikai-, légellátási-, tüzeléstechnikai-, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az ügyfelet. Míg hajdanán házról házra jártak, és egy nem túl hosszú drótra erősített kefével tisztították a kéményeket, ma már csak akkor találkozunk velük, ha időpontot egyeztetve mi magunk házhoz hívjuk őket. A kéményseprés az egylakásos ingatlanokban élők számára második éve önkéntes. Nekik maguknak kell elindítani azt az időpont-egyeztetési folyamatot, amelynek végén a kéményseprő felkeresi otthonukat, és elvégzi az ingyenes ellenőrzést. A szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezések esetén évente, a gázüzeműeknél kétévente. Időpontegyeztetés a 1818-as, ingyenes hívószámon a 9.1-es menüpontban lehetséges a kéményseprőpari szervnél, mely a katasztrófavédelem szervezetének része. 
INTERAKTÍV ÉS AKTÍV TURIZMUS FEJLESZTÉSE KIMLÉN – MEGVALÓSÍTÁSI ELŐREHALADÁS
Kimle 2019.05.03.
Kimle Község Önkormányzat
TOP-1.2.1.-15-GM1-2016-00007
INTERAKTÍV ÉS AKTÍV TURIZMUS FEJLESZTÉSE KIMLÉN – MEGVALÓSÍTÁSI ELŐREHALADÁS INTERAKTÍV ÉS AKTÍV TURIZMUS FEJLESZTÉSE KIMLÉN – TOP 1.2.1. TURISZTIKAI PROJEKT

Kimle Község Önkormányzata (9181 Kimle, Vízpart utca 2.), mint kedvezményezett a „Interaktív és aktív turizmus fejlesztése Kimlén” című TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00007 kódszámú pályázata a TOP-1.2.1-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.
A projekt céljaként a helyi és térségi épített, szellemi és természeti értékek turisztikai hasznosítása, aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztése, vízi turizmus feltételeinek fejlesztése került megjelölésre. Új turisztikai helyszínként kapcsolódunk be az idegenforgalom vérkeringésébe, a turisztikai hármas komplexum közvetve mintegy 34ezer m2-t érint, de hatással lesz az egész térségre.

Több, korábban jelentős szerepet betöltő önkormányzati épület mára kisebb funkcióval bír, így egyre jobban lepusztult állapotba került. Ezeket az épületeket szeretnénk turisztikai tartalommal megtölteni kihasználva Kimle és a térség természeti, szellemi és kulturális értékeit, Szigetköz- megyerikum -adta lehetőségeket. Célunk, hogy a Mosoni- Duna partot és az országban egyedülálló szellemi örökségünket megközelíthetővé, elérhetővé tegyük az itt élők és ide látogatók számára, a vízi, gyalogos, kerékpáros és lovas és szakrális turistáknak egyaránt.
Beszámoló - KKE NEA projekt megvalósítása
A Nemzeti Együttműködési Alap NEA-KK-18-M-0213 számú projekt keretében 2.500.000,- Ft-tal támogatta szervezetünket (Kimlei Kulturális Egyesület)
spacer
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL
Kimle, Károlyháza, Ásványráró
9181 KIMLE, Vízpart utca 2.
Telefon: 96/228-030, 572-003; 572-027.
E-mail: körjegyzo@kimle.hu www.kimle.hu

Iktatószám: K/242-20/2019.
Tárgy: Jelöltállításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása

HATÁROZAT
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 307/E § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§-a figyelembe vételével Kimle községben egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt, valamint polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint határozom meg.

Polgármesterjelölt állításához: 57 db ajánlás
Egyéni listás, egyéni választókerületi képviselőjelölt állításához: 19 db ajánlás.

E határozat a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.kimle.hu) kerül közzétételre. A határozat ellen a Ve. 210. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (9181 Kimle, Vízpart u. 2.) írásbeli kifogással lehet élni, úgy, hogy a megtámadott határozat közzétételétől számított három napon belül megérkezzen a választási bizottsághoz.
Bizottsági, Testületi ülések 2019 07 25
Kimle Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2019. július 25-én (csütörtökön) 17.00 órakor, Képviselő-testülete 18.00 órakor tartja következő nyílt ülését a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében.
Szabadtéri tüzek megelőzése
1.)Belterületi ingatlanon történő tüzelés Az OTSZ 225.§ /1/ bek. alapján tilos belterületen növényi hulladékot égetni, kivétel, ha azt önkormányzati rendelet megengedi, ebben az esetben a rendeletben foglaltak betartásával végezhető a tevékenység. A szabályos tüzelés feltételei a fentieken túl az alábbiak: - szeles időben végezni tilos, - -ingó, és ingatlan tárgyat a tüzelés során veszélyeztetni tilos, -a helyszínen kézi szerszámot, egyéb tűzoltásra alkalmas eszközt (pl:i kerti locsoló tömlő, vagy egy vödör víz) kell tartani. -a tüzelés után a parazsat maradéktalanul el kell oltani. A rendelet által megengedett időintervallumon kívüli-, vagy a szabálytalan tüzelés hatósági eljárást vonhat maga után. A belterületi égetést a Kirendeltségnek nem kell bejelenteni. A kerti grill- vagy egyéb sütés nem szabadtéri égetés, de a szabályokat ezesetben is be kell tartani.


INTERAKTÍV ÉS AKTÍV TURIZMUS FEJLESZTÉSE KIMLÉN – MEGVALÓSÍTÁSI ELŐREHALADÁS
INTERAKTÍV ÉS AKTÍV TURIZMUS FEJLESZTÉSE KIMLÉN – MEGVALÓSÍTÁSI ELŐREHALADÁS

INTERAKTÍV ÉS AKTÍV TURIZMUS FEJLESZTÉSE KIMLÉN – TOP 1.2.1. TURISZTIKAI PROJEKT Kimle Község Önkormányzata (9181 Kimle, Vízpart utca 2.), mint kedvezményezett a „Interaktív és aktív turizmus fejlesztése Kimlén” című TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00007 kódszámú pályázata a TOP-1.2.1-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.
Határozat
2019.02.11.
Ikt.sz.:K/242/2019.                                                                                                        Tárgy: Képviselő-testület tagjai számának megállapítása
                                                                         HATÁROZAT
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 306. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-a figyelembe vételével Kimle községben egyéni listás választási rendszerben a képviselők által megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint határozom meg:

6 fő települési képviselő kerül megválasztásra a község képviselő-testületébe.

A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.
E határozat a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.kimle.hu) kerül közzétételre.
A határozat ellen a Ve. 208-209. §-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (9181 Kimle Vízpart u. 2.) írásbeli kifogással lehet élni úgy, hogy a megtámadott határozat kézhezvételétől számított három napon belül megérkezzen a választási bizottsághoz.
1 2 3 ... 28 29 30 >
Eladó kimlei iparterület
Túrautvonalak
Túrautvonalak

Pályázat a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél,
hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében
Támogatási összeg: 7 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt időtartama: 2017.06.30.-2018.06.30.

ELÜGY

E-Magyarország

Kukafülü Aladár

Leader

ÁPOR

Magyarország