Hírek

Keresés
Itt találja meg aktuális híreinket.
< 1 2 3 4 ... 28 29 30 >
Dúvadgyérítés
2018.04.16.
A Szigetköz Vadásztársaság felhívja a lakosság figyelmét, hogy a vadászterületén szárnyas és szőrmés dúvadgyérítést hajt végre.
A dúvadak gyérítése csapdával történik. Ezért a Vadásztársaság vezetése kéri a lakosságot, hogy a kutyákat csak szigorúan pórázon sétáltassák.
Észrevételt, bejelentést lehet tenni:
30/868-44-78
20/956-81-53
30/969-26-81
Arak, 2018.04.11. 
Korcz Miksa Vt. elnök
Értékeinket képviseltük
A Kimlei Értéktár mutatkozhatott be a március 23-25. között Lakitelken rendezett „Minden értéknek legyen közössége! Érték – Közösség” című szakmai konferencián. A településen folyó értékmegőrző tevékenységet, megyénket egyedüliként képviselve, Eller Gizella polgármester egy előadás keretében mondhatta el. Kimlén kívül 14 megye egy-egy településének, valamint Felvidék, Kárpátalja, Erdély és Délvidék magyar közösségeinek delegáltjai számolhattak be értékeikről, eredményeikről, az értékmegőrző jó gyakorlatokról. A szakmai konferencián sok jó ötlettel gazdagodhattunk, de az is kiderült számunkra, hogy Kimle jó úton jár értékeinek megőrzése, védelme, tovább örökítése terén és mi is szolgálhatunk jó példákkal mások számára.
HIRDETMÉNY
2018.03.07.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralék beszedésére és kezelése érdekében 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot bízta meg a díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok ellátásával.
HIRDETMÉNY: Tájékoztatom Kimle községben lakóhellyel rendelkező magánszemélyeket, Kimén működő vállalkozásokat, Kimlei civil szervezeteket, Kimlén működő egyházakat és Kimlén ingatlantulajdonnal rendelkező személyeket, hogy Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. január 30-án, 17:30 órakor megtartott nyílt ülésén elfogadta Kimle Településszerkezeti tervét, továbbá megalkotta Kimle Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét.
Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!
spacer
Születésnapi köszöntő
Behon Bali bácsit köszöntötte 90. születésnapján Eller Gizella polgármester. Gratulálunk a szép korhoz, jó egészséget és további alkotókedvet kívánunk!
Elismerés közösségért végzett munkáért
Kimle Község Önkormányzata a hagyományokhoz hűen március 15-én, nemzeti ünnepünkön kitüntetéseket adományoz a helyi közösségi élet kiemelkedő személyeinek, szervezeteknek. Az idei javaslatokat összegyűjtő és elbíráló kuratórium, illetve képviselő-testület példamutató közösségi munkájáért, a horvát hagyományok fenntartásáért és a Kimlei Önkéntes Tűzoltó Egyesületben végzett több évtizedes tevékenysége elismeréséül Farkas Mátyásnak Kimle Községért Emlékérem kitüntetést adományozott.
Bizottsági, Testületi ülések 2018 03 06
Kimle Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága 2018. március 6-án (kedden) 16,45 órakor, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 17.30 órakor, Települési Értéktár Bizottsága 17.45 órakor, Képviselő-testülete 18.00 ó
Bizottsági, Testületi ülések 2018 02 14
Kimle Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2018. február 14.-én (szerdán) 17.00 órakor, Képviselő-testülete 18.00 órakor tartja soron következő nyílt ülését a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében.
Képzések indulnak
2017.10.03.
Társadalombiztosítási ügyintéző, Építő- és anyagmozgató gép kezelő, Óvodai dajka, Gépi forgácsoló, Angol és német nyelvi képzések inulnak.
< 1 2 3 4 ... 28 29 30 >