Pályázati hirdetmény - Terápiás munkatárs

2019.08.12.
NyomtatásKeresésVissza
Munkáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója
Betöltendő munkakör: Terápiás munkatárs

Az állás betöltésének helye, várható időpontja és időtartama: KESZI. Fogyatékosok Nappali Intézménye-Autista Csoport
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 155.

Betölthető: 2019. 09. 16-tól

A munkakörrel járó, lényeges feladatok felsorolása: Mentális gondozás, fejlesztő tevékenység, szabadidős programok szervezése. Ellátottak családi és társadalmi
kapcsolatainak segítése.


A pályázat elnyerésének feltételei:
- Az 1/2000 SzCsM. Rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerinti munkakörnek megfelelő végzettség.
- Felhasználó szintű MS Office ismeretek.
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a, pontja (2d)(2e)(5) bekezdésében meghatározott feltételek.
- Egészségügyi alkalmasság

A pályázat kötelező mellékletei (benyújtandó iratok és igazolások): Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok fénymásolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárulás.
A pályázat benyújtásának módja, feltétele, határideje: Írásban vagy elektronikus formában az intézmény címére
A pályázat benyújtásának címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni út 65.
Pályázati azonosító: 407/2019.
E-mail cím: intezmenyvezeto@szocmkt.hu
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.
Elbírálás határideje: 2019.09.06.
Részletes tájékoztató a www.kozigallas.gov.hu honlapon olvasható
Közzététel időpontja: 2019. 08.09.
Eladó kimlei iparterület
Túrautvonalak
Túrautvonalak

Pályázat a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél,
hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében
Támogatási összeg: 7 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt időtartama: 2017.06.30.-2018.06.30.

ELÜGY

E-Magyarország

Kukafülü Aladár

Leader

ÁPOR

Magyarország