Szabadtéri tüzek megelőzése

2019.06.27.
NyomtatásKeresésVissza
Szabadtéri tüzek megelőzése
1.)Belterületi ingatlanon történő tüzelés Az OTSZ 225.§ /1/ bek. alapján tilos belterületen növényi hulladékot égetni, kivétel, ha azt önkormányzati rendelet megengedi, ebben az esetben a rendeletben foglaltak betartásával végezhető a tevékenység. A szabályos tüzelés feltételei a fentieken túl az alábbiak: - szeles időben végezni tilos, - -ingó, és ingatlan tárgyat a tüzelés során veszélyeztetni tilos, -a helyszínen kézi szerszámot, egyéb tűzoltásra alkalmas eszközt (pl:i kerti locsoló tömlő, vagy egy vödör víz) kell tartani. -a tüzelés után a parazsat maradéktalanul el kell oltani. A rendelet által megengedett időintervallumon kívüli-, vagy a szabálytalan tüzelés hatósági eljárást vonhat maga után. A belterületi égetést a Kirendeltségnek nem kell bejelenteni. A kerti grill- vagy egyéb sütés nem szabadtéri égetés, de a szabályokat ezesetben is be kell tartani.
2.)Külterületi tüzelés ( az OTSZ 227.§-a alapján történő ún. irányított égetés) Elsősorban területtüzelésről van szó (pl. gyep, nádas, tarló), amely engedélyköteles tevékenység. Az erre vonatkozó engedélykérelmet magánszemélyek esetében Kirendeltségünkre kell 3000 Ft-os illetékbélyeggel benyújtani. Cég esetén az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályoka alapján a www.epapir.gov.hu honlapon keresztül nyújtható be a kérelem Kirendeltségünkre. Az illetéket ezesetben utalással kell megfizetni. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további információt kérhetnek a 06 96 215 633-as telefonszámon vagy ügyfélfogadási időben személyesen Kirendeltségünkön. A kérelem a tüzelés megkezdése előtt legalább 10 nappal és legfeljebb 1 hetes időtartamra kérhető.(Kérelemmintát elektronikus úton is el tudunk az érdekelteknek juttatni.) Az irányított égetést alaposan indokolni kell. ( Pl. növényvédelmi okból) Az engedélyt (határozatot) 5 napon belül kiadjuk. A tüzelés feltételei a teljesség igénye nélkül: -max. 10 ha-on végezhető, melyet 3 m széles védőszántással (facsoport, erdő esetén 6 m) kell körbevenni, - -megfelelő létszámú, kéziszerszámokkal ellátott dolgozó is kell a helyszínre, mert a tüzelés végeztével minden parázslást meg kell szüntetni. (a további részletek az OTSZ 227.§ /1/ bekezdésében olvashatók) Tűzgyújtási tilalom alatt engedélyt nem áll módunkban kiadni.
3.)Vágástéri hulladékégetés Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó – annak hiányában az erdő tulajdonosa – írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult. A tüzelés megkezdése előtt Kirendeltségünk híradóügyeletét értesíteni kell (06 96 215-633), de a fentiek alapján az engedélyt az erdőgazdálkodó vagy az erdőtulajdonos adja ki. Az engedély tartalmazza a tüzelés alapvető szabályait. ( További részletek a 4/2008 (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ban. olvashatók.) Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével – tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges. Tűzgyújtási tilalom alatt vágástéri hulladéktüzelés nem végezhető.
4.) Aratás és gépszemle Szemestermény-betakarításban csak olyan erő-, és munkagép vehet részt, melynek tűzvédelmi megfelelőségét a tulajdonos vagy üzemeltető igazolja. A gépszemléről szóló jegyzőkönyvet a gépen el kell helyezni. Szintén szükséges minden munkagépre egy db, érvényes felülvizsgálattal rendelkező, 21A 113B oltásteljesítményű tűzoltókészülék. A kipufogó rendszert naponta meg kell tisztítani, annak tömítettségét legjobban sötétben lehet megvizsgálni. De a csapágyak vizsgálata és cseréje, valamint a mechanikai súrlódások kiiktatása is sok problémát megelőzhet. Egyben kérjük a Polgárőrség és az Önkéntes Tűzoltóegyesület és valamennyi lakos segítségét abban, ha a fentiekkel kapcsolatban szabálytalanságot észlelnek az „elkövetőt” erre figyelmeztessék. 

Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16.
movar.kk@katved.gov.hu
+36 96 215 633
Ügyfélfogadás: H: 10-12;Sz.13-15;P:9.30-12