Szociális tüzifa

2016.11.14.
NyomtatásKeresésVissza
Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat


a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára, vagy
ac) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők, vagy
ad) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy

b) azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, azaz 85.500 Ft-ot, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, azaz 99.750 Ft-ot.

A felsorolás aa)-ad) pontjában lévő jogosultak előnyben részesülnek a tűzifa osztás során. Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor. A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet. A támogatás megállapítása kérelemre indul. A kérelem beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatalban és letölthető a www.kimle.hu honlapról a Dokumentumtár/Egyebek/Kérelem Szociális Tüzifa Igényléséhez menüpont alatt. A kérelmeket 2016. november 30. napjáig lehet a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban benyújtani.

Kimle, 2016. november 14.                                                                                                                                Eller Gizella polgármester