Tájékoztató a téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások számára

2018.08.29.
NyomtatásKeresésVissza
A Magyar Közlöny 2018. július 27-i számában megjelent a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: határozat), amely szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások igénybejelentést nyújthatnak be tüzelőanyag támogatásra.

A határozat szerint a juttatás kizárólag természetbeni támogatásként nyújtható: tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán bután tartályos gáz, fűtőolaj, illetve pellet/brikett formájában. A határozat végrehajtására kiadott eljárásrend értelmében a támogatás háztartásonként nyújtható be. Háztartás alatt az eljárásrendben megfogalmazottak szerint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közösségét kell érteni. Fontos kiemelni, hogy háztartásonként csak egy igénybejelentés nyújtható be.


Nem nyújtható be igénybejelentés olyan háztartás után, amely
• az idei évben már részesült téli rezsicsökkentésben (tehát a gázszámláján, vagy távhő számláján már érvényesítésre került a rezsicsökkentés összege),
• illetve kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartásban kell a bejelentett lakcímmel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznie.

A kormányhatározat alapján az igénybejelentést legkésőbb 2018. október 15. napjáig kell benyújtani a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban (9181 Kimle Vízpart utca 2.) A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénybejelentő letölthető a www.kimle.hu weboldalról (Dokumentumtár/Ügyintézés/Igénybejelentő lap), illetve személyesen átvehető a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban (9181 Kimle Vízpart utca 2.).

További kérdés esetén kollégáink a Hivatalban ügyfélfogadási időben, a 96/228-030/4-es melléken, a 0620/9777677 telefonszámon, valamint az igazgatas@kimle.hu e-mail címen állnak rendelkezésre.
 
Kimle 2018. augusztus 29.                                                                        Dr. Kovács Krisztián sk. jegyző