Titkársági ügyintézőt keresünk

2017.05.19.
NyomtatásKeresésVissza
Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Titkársági és igazgatási ügyintézői munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, várhatóan 2020. áprilisig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Rész munkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron, 9181 Kimle, Vízpart u. 2.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 1. melléklet 27. Titkársági feladatkör. Ellátandó feladatok: Titkársági, szervezési feladatok ellátása, ügyiratkezelés: a beérkező e-mailek kezelése; bejövő, kimenő iratok iktatása; ügyiratok postázása; irattározás; papír írószer, nyomtatványok megrendelése. Képviselő-testületi ülések, illetve bizottsági ülések meghívójának és előterjesztéseinek kiküldése; határozatok és rendeletek nyilvántartásának vezetése; jegyzőkönyvek, önkormányzati rendeletek felterjesztése.
Általános igazgatási ügyek: közérdekű bejelentések, panaszok, stb. jegyzőkönyvezése; talált tárgyakkal kapcsolatos bejelentések kezelése, intézése; eb nyilvántartás, méh nyilvántartás vezetése; kóbor ebek bejelentésével, méhcsaládok ki- és bejelentésével, közvilágítási hibabejelentéssel kapcsolatos feladatok ellátása; tűzvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos iratok kezelése, intézése.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései, valamint a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§ Magyar állampolgárság,
§ Cselekvőképesség,
§ Büntetlen előélet,
§ Középfokú végzettség, érettségi
§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Közigazgatási alapvizsga,
§ Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: § Önállóság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Részletes szakmai önéletrajz,
§ Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
§ 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta jegyző nyújt, a +36-20/253-9434 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9181 Kimle, Vízpart u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1064/2017, valamint a munkakör megnevezését: Titkársági és igazgatási ügyintézői munkakör vagy
§ E-mailben: Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta jegyző részére a korjegyzo@kimle.hu e-mail címen keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkáltatói jogkör gyakorlója a beérkezett pályázatok tartalmának értékelését követően dönt az állás betöltéséről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 6. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A közszolgálati jogviszony létesítésekor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelennek történő nyilvánítására a jogot fenntartja.