Dr. Orosz József - díszpolgár

1897. október 28-án Tomócon (ma Ukrajna) született. Iskoláit Nagyszombaton és Debrecenben végezte. Szakorvosi gyakorlatát a debreceni klinikán töltötte.

A zene utáni érdeklődése is itt bontakozott ki, különböző akkor divatos dalárdákban szerepelt, énekkart vezényelt és közben már dalokat is komponált. Innen ered egyik legismertebb dala  a „Lehullott a rózsalevél” is, amit napjainkban is lehet hallani a rádióban.

A harmincas évek elején 1-2 évet volt Rajkán orvos, majd pályázat útján került Kimlére (kb. 1936-37-ben).
Abban az időben egy körorvosnak mindenhez kellett értenie: belgyógyászathoz, sebészethez, szülészethez. Jól és lelkiismeretesen látta el betegeit. Hamarosan jöttek a háborús évek, akkor sem hagyta el választott faluját. Közeledett a front, behívót kapott orvosi szolgálatra, sebesültek ellátására. Érsekújváron, majd a Győri Leánygimnázium épületében látta el a sebesülteket. 1945 áprilisában ismét Kimlén volt és gyógyított. 5 közeli községet csatoltak a körzetéhez: Darnózselit, Hédervárt, Lipótot, Mecsért és a hozzájuk tartozó pusztákat. Jármű nem lévén, szekéren vitték a szomszédos falvakba a betegekhez. Később már kocsit sem tudtak biztosítani, ezért kerékpárral járta a környéket.

Szabadidejében sokat zongorázott, gitározott, és amíg látása engedte olvasott.
Nagy tudása mellett mindvégig megmaradt az egyszerű falusi ember segítőjének. Nem gazdagodott meg, azon munkálkodott, hogy másokon segítsen. Akik itt éltek a faluban,  vagy végleg itt telepedtek le, emlékezhetnek rá, hogy volt egy doktor bácsi a szegények orvosa, aki az itt élőket elkísérte a bölcsőtől a koporsóig.

1984. január 1.-én hunyt el. Kívánsága volt, hogy Kimlén temessék el, ahol mindenkit ismert.
Eladó kimlei iparterület
Túrautvonalak
Túrautvonalak

Pályázat a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél,
hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében
Támogatási összeg: 7 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt időtartama: 2017.06.30.-2018.06.30.

ELÜGY

E-Magyarország

Kukafülü Aladár

Leader

ÁPOR

Magyarország