Testvértelepülések, külkapcsolatok


Kimle - Cartigliano Az olaszországi Cartigliano 1994-óta testvértelepülésünk.
CARTIGLIANO és KIMLE községek önkormányzatai a két település közötti együttműködés elősegítése érdekében testvérközségi kapcsolatot létesítettek 1994-be Kimlén. Ennek megerősítésére Cartiglianoban 1996-ban került sor. Az elmúlt csaknem két évtized bizonyította, hogy a kapcsolat erős, túlélt több választást, több településvezetőt is mindkét országban.

A két település kapcsolata hozzájárult napjainkig a nemzetek békés együttműködéséhez. Az elmúlt években hivatalos delegációk, gyermekcsoportok, családok látogatták meg egymást, lelkes kulturális csoportjaink jártak Cartiglianoban, bemutatva szép és gazdag hagyományainkat. Az első megállapodás aláírói Giuseppe Scalco és Kárpáti Zsolt polgármesterek voltak.

A kapcsolattartó házaspár OlaszországbanGócz Enikő és Giuseppe Scalco.
2004-ben 10 éves megerősítésre került sor Kimlén.

CARTIGLIANO és KIMLE községek önkormányzatai a két település közötti együttműködés elősegítése érdekében testvérközségi kapcsolatot létesítenek. Elhatározásuk azon a meggyőződésen alapul, hogy a két település kapcsolata hozzájárul a nemzetek békés együttműködéséhez. Az elmúlt években hivatalos delegációk, gyermekcsoportok, családok látogatták meg egymást, bizonyítva a két nép közötti természetbeli hasonlóságot. A kölcsönös szimpátia jegyében létrejött barátságok bizonyítják, hogy a KIMLE és Cartigliano között aláírásra került testvérkapcsolat a jövőben is tovább folytatódik.

Fő törekvésünk:
- az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása
- az állampolgárok életfeltételeiről való gondoskodás, kiemelve az ember egészséges, természeti környezetének biztosítását.

Az együttműködés fő területei:
1) A testvérközségek, KIMLE és CARTIGLIANO törekednek arra, hogy a két község lakossága megismerje egymás életét, szokásait.
2) Közreműködnek:
-közigazgatási, irányítási, tervezési tapasztalatok cseréjében, az önkormányzatok működésének tanulmányozásában
3) Ösztönzik a kétoldalú gazdasági kapcsolatok kialakulását, feltárják a vállalkozók és befektetők számára előnyös lehetőségeket úgy, hogy mindkét falu lakossága részére biztosítják az előrehaladást és fejlődést.
4) Az aláírók segítik:
-a két község polgárai között kialakult közvetlen kapcsolatot
-a települések intézményeinek, kulturális csoportjainak gyüttműködését.
-a sportkapcsolatok fejlesztését a verseny és szabadidősport területein.
5) Támogatják:
-a társadalmi szervezeteket, a falufejlesztésért működő alapítványokat, közhasznú társaságokat egymás munkájának megismerésében, segítésében.

Az együttműködési megállapodás megvalósítását a két község önkormányzatai évente áttekintik, a tapasztalatokat értékelik. E közős szándékot megerősítő megállapodást CARTIGLIANO község nevében GERMANO RACHELLA polgármester, KIMLE község nevében BALSAY ZSUZSANNA polgármester írja alá.

Kimle, 2004. november 27.

Balsay Zsuzsanna                          Germano Rachella
       Kimle polgármestere                      Cartigliano polgármestere
Eladó kimlei iparterület
Túrautvonalak
Túrautvonalak

Pályázat a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél,
hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében
Támogatási összeg: 7 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt időtartama: 2017.06.30.-2018.06.30.

ELÜGY

E-Magyarország

Kukafülü Aladár

Leader

ÁPOR

Magyarország